logotyp vit - finansgrabbarna

Hitta rätt aktier – 9 Nycklar

Sammanfattning

Vill du hitta rätt aktier på börsen? Kunna bygga upp en strategi kring hur du hittar rätt bolag?

HITTA RÄTT AKTIER: 9 NYCKLAR (FUNGERAR 2022) 🔥

Sammanfattning

Affärsidé

Den första och den viktigaste punkten, affärsidé. Vad menar jag med affärsidé? Jo, ordet affärsidé är vad bolagets verksamhet går ut på. Det vill säga vad dem säljer, till vilka dem säljer, vart dem säljer osv. 

Bra frågor som du kan ställa till bolaget du tänker investera i är:

  • Vad säljer ni?
  • Till vem ska ni sälja?
  • Varför ska de köpa av er?
  • Hur ska ni nå kunderna?
  • Hur ska ni tjäna pengar?

Det hetaste tipset är att inte gå för mycket på vad andra på t.ex. sociala medier säger eller rekommenderar för bolag. Gör alltid din egen analys av företaget innan du trycker på KÖPKNAPPEN.

Hur hittar jag denna infon?

  • Surfa in på deras hemsida och läs sidan “om oss”
  • Läs igenom deras kvartalsrapport (sök på bolaget följt med investor relations på Google)

Vi tar ett exempel:

Vi surfar in på företaget SBBs hemsida (https://sbbnorden.se/sv). När vi läst om dem lite inser vi att de äger fastigheter och inte vilka som helst utan dem är fokuserade på samhällsfastigheter. Detta kan vara äldreboende, sjukvård, skola m.m. baserat på denna infon kan vi ställa oss några frågor:

  • Kommer vi bli fler och fler på jorden?
  • Kommer det finnas fler och fler äldre människor?
  • Kommer fler bli sjuka?

Genom att svara på dessa frågorna kan man komma fram till om man tror på bolaget eller inte. Om jag tror på bolagets affärsidé är det en bra start.

P/E tal

Ett av de vanligaste och de mest omtalade nyckeltalen är P/E talet.

För dig som inte känner till detta sedan innan betyder P/E = Price/Earnings. Alltså priset på aktien delat på vad bolaget tjänar per aktie. Ett högre P/E tal betyder att bolaget är högre värderat och ett lågt P/E tal betyder att bolaget är lågt värderat.

Sittet på Stockholmsbörsen ligger på runt P/E 14 men om vi tittar på bolag i tillväxtfasen ligger de oftast betydligt högre.

P/E talet fungerar inte på Investmentbolag eller fastighetsbolag då deras affärsidé är lite annorlunda.

Vi tar ett exempel:

Swedish Match som ligger på runt 700 kr / aktie om vi tittar på Avanza https://www.avanza.se/aktie-r/om-aktien.html/5266/swedish-match. Deras vinst per aktie var runt 30 kr/aktie kvartal 4 2020. Vi räknar på det: 700 / 30 = ca.23. Det tar alltså 23 år för Swedish Match att tjäna tillbaka samma summa som du betalade när du köpte aktien. 

I grund och botten handlar det om marknadens förväntningar på företaget. Detta nyckeltal visar egentligen hur många årsvinster marknaden värderar ett bolag till, eller hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering, förutsatt att bolagets vinster är lika höga som när du köpte aktien.

P/E tal går enkelt att hitta under aktien på t.ex. Avanza. Om du vill bli mer insatt kan du testa på Börsdata som jag (Viktor) använder mig av. Börsdata är en tjänst som kostar men som varmt rekommenderas.

MA200

MA200 är en så kallad indikator. Det fullständiga namnet är SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde och visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer. Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal. 

Jag brukar inte gör exakt så när jag använder SMA. Jag brukar till mestadels använda MA200 vilket är det glidande medelvärdet för de senaste 200 dagarna.

Vi tar ett exempel:

sinch - finansgrabbarna

På bilden ser ni kursgrafen för aktien Sinch det senaste året tills idag. Det första vi lägger märke till är att aktien gått upp runt 307% på denna tiden. Dock är det inte det som är det intressanta i detta fallet. Vi tar en närmare titt på den röda linjen som är inställd på MA200. Strategin som jag använder mig av här är att så fort aktiens kurs går under MA200 så betyder det SÄLJ och tvärtom om den går upp över MA200 betyder det KÖP. 

Detta är ingenting som jag använder på alla mina bolag utan detta är mest för tillväxtbolag. 

På Avanza kan du ställa in MA200 genom att gå till TA > indikator > SMA och sedan skriver du in 200. Kom ihåg att du sätter kursen på 1 års sikt!

glidande medelvärde - finansgrabbarna

Vinsttillväxt

Någonting som jag tittar på mycker när jag väljer ut rätt bolag är deras vinsttillväxt. Vinsttillväxt betyder hur mycket ett bolags vinst ökar över tid. Jag brukar försöka hitta bolag som har en positivt vinsttrend. Alltså att deras vinst ökar kvartal efter kvartal. Om jag skulle se att vinsten några kvartal i rad minskar kraftigt blir jag fundersam och tänker över mitt innehav i företaget.

Vi tar ett exempel:

På bilden nedan kan vi se vinsten varje kvartal för Evolution Gaming sedan kvartal tre 2018.

vinstillväxt evolution - finansgrabbarna

Genom att bara titta på denna grafen snabbt ser vi direkt att det är en positiv trend. Vinsten ökar kvartal efter kvartal. Detta är ett BRA tecken!

vinstillväxt - finansgrabbarna

Här ser vi ett annat bolag som inte har en alls lika fin trend. Dessa bolag undviker jag. Vi kan även se att deras vinst ligger på minus vissa kvartal. Detta betyder att dem inte gått med vinst. Bolag som inte går med vinst håller jag mig borta från.

För att få tag i vinsttillväxten för ett bolag kommer du behöva ett verktyg som heter Börsdata som tyvärr inte är gratis. Du kan testa på Börsdata om du känner att du behöver det men det är inte nödvändigt om du inte har ett stort intresse för börsen.

Omsättningstillväxt

När det kommer till omsättningstillväxt så fungerar detta på samma sätt som med vinsttillväxt bara att här kollar vi på omsättningen istället för vinsten. 

Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen.

Wikipedia

Här vill jag även att bolaget har en stigande trend. Om bolaget både kan ha stigande omsättning och vinster är det ett mycket bra tecken att dem gör något rätt!

Marginal

Vad betyder vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger företagets vinst i förhållande till omsättning. Ibland åsyftas också resultatet i relation till priset. För att förklara det lite lättare så är det hur mycket pengar som bolaget tjänar på varje produkt de säljer i förhållande till hur mycket det kostar dem att ta fram den. 

Om ett företag har sålt varor för 20 000 kronor och haft en kostnad på 15000 kronor beräknas det som (20 000 – 15000) ÷ 20 000 = 0,25. Svaret blir då att vinstmarginalen för företaget är 25 procent och uppgår till en fjärdedel av försäljningen.

Visma

Så vad är en bra vinstmarginal?

Detta är helt beroende på bransch och vad företaget säljer. Vissa branscher så som livsmedel har ofta mellan 5-10% medan andra branscher kan ha upp till 30-40% vilket är mycket bra. Generellt sätt så tittar jag inte så mycket på hur hög marginalen är utan om den är går ökar eller håller en stabil nivå. Såklart är det positivt om marginalerna är höga då det är lättare att göra bra med vinst.

marginal - finansgrabbarna

Här har vi t.e.x Axfood som har väldigt låga marginaler men som ständigt ökar både sin omsättning, vinst och marginaler (ingen köprek). Detta är några positiva tecken!

Insider

Många kanske aldrig har hört ordet Insider. Vad betyder egentligen insiderhandel? Med insiders menas alla de som på ett särskilt sätt har insyn i hur det går för företaget och vilka siffror som kan presenteras i framtiden. Man kan också benämna dessa personer med begreppet insynspersoner. De som är insiders är tex VD, dotterbolagschefer, ekonomichefer, stora aktieägare eller styrelseledamöter.

En person som sitter som någon av dessa positionerna får inte handla aktier i sitt eget bolag när den vill. Men det kommer ibland tillfällen där de får handla och om en högt uppsatt person i bolaget handlar aktier i sitt eget bolag är det positivt! Det betyder att personen tror på bolaget. Det är en fördel om personerna som styr bolag inte bara jobbar där för att tjäna pengar utan också genuint tror på bolagets affärsidé.

För att kunna kolla när insiders har köpt aktier kan du gå in på https://marknadssok.fi.se/publicerin-gsklient. Här kan du t.ex. söka på

insiderhandel - finansgrabbarna

Då får du upp alla transaktioner som gjorts av ledande positioner i H&M.

Direktavkastning

Nej! Ännu ett svårt ord… Ta det lugnt, jag ska förklara för dig. För att förklara vad som menas med direktavkastning måste vi först ha koll på vad som menas med utdelning.

Som aktieägare är du delägare i ett bolag och har rätt till nuvarande och framtida vinster. En utdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Den vanligaste formen av utdelning är att ett bolag delar ut hela eller delar av tidigare vinster.

Avanza

Du kan alltså få en summa pengar in på ditt konto någon gång om året bara genom att äga aktier i bolaget! Detta är en av de bästa förmånerna vi har i Sverige då det i princip inte är någon skatt på dessa pengarna om du använder dig av ett Investeringssparkonto (ISK). 

Vad är då direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år. Läs mer om utdelning och varför bolag ger utdelning här.

T.ex. om bolaget Investor delar ut 10 kr per aktie och kursen står i 700 kr kommer direktavkastningen bli ca.1.4% (10/700=0.014). 

Du kanske tänker att man då självklart vill ha så hög direktavkastning som möjligt. Fel! Om du tänker dig att bolaget delar ut stora summor pengar istället för att lägga det på att t.ex. förvärva nya bolag. En hög direktavkastning betyder att bolaget anser att pengarna kommer göra bättre nytta hos aktieägarna än hos den som styr bolaget. Detta medför även att många gånger så växer inte bolagets kurs lika mycket.

Det är därför jag alltid kollar på totalavkastningen som innebär kursuppgång + utdelning. Det viktigaste är att kolla på hur mycket sammanlagt avkastning du fått från bolaget.

OBS! Du ska även akta dig för bolag som har låt sig över 8% direktavkastning. Detta kan se lockande ut men i många fall är detta för att kursen gått ner väldigt mycket och många gånger kommer det i slutändan inte bli så att du får 8% då bolaget kommer justera ner sin utdelning då de inte har råd att betala så mycket.

PEG tal

Du har lärt dig vad P/E talet är lite högre upp i artikeln. PEG talet är en förlängning på P/E talet. Vi tar alltså priset delat på intäkterna och sen lägger vi även till vinsttillväxten i bolaget. Detta är i många gånger ett mer rättvist mått för att mäta bolag som växer kraftigt och kan ha väldigt höga P/E tal. 

Finansgrabbarna AB har ett P/E-tal på 15 och en förväntad vinsttillväxt på 15 %. Det ger dem ett PEG-tal på 1,0.

Vad är ett rimligt PEG tal?

En regel är att PEG talet ska vara under 1. Under den nivån är aktien lågt värderat i förhållande till tillväxttakt och kan därmed anses vara en bra investering. En aktie som har ett PEG-tal över 1 anses i motsats vara högt värderat i förhållande till vinsttillväxten.

Viktor Ritsvall

Viktor Ritsvall

Detta inlägg är gjort av Viktor Ritsvall som är en av grundarna bakom Finansgrabbarna. Hans styrka är ögat för design och är han som byggt hemsidan.

DELA?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tjänster vi använder*
Kategorier