logotyp vit - finansgrabbarna

Vad är sharpekvot?

Sammanfattning

Sharpeskvot: Vad är det och hur mäter man det?

Sharpekvot är ett mått som mäter den riskjusterade avkastningen. Med riskjusterad avkastning menas att du mäter hur hög avkastning du fått i förhållande till hur mycket risk du tagit.

Vad betyder begreppet Sharpekvot?

Begreppet Sharpekvot visar förhållandet mellan avkastningen du får och den risk du tagit. Avkastningen räknas ut genom att titta på hur mycket din/dina innehav har gått upp inom en viss period. Hur räknas risken ut?

Som utgångspunkt finns den riskfria räntan. Detta är t.ex. om du skulle placera din pengar på ett sparkonto med ränta. Här får du alltså garanterat tillbaka dina pengar (under 950’000 kr). All risk som är mer riskabel än den riskfria räntan t.ex. fonder- eller aktieinvesteringar mäts med hjälp av volatilitet (hur mycket en aktie/fond svänger under en viss period).

Hur räknar man ut sin Sharpekvot?

Sharpekvoten räknas ut med hjälp av följande formel:

Avkastning – riskfri ränta / standardavvikelse

Du drar bort den riskfria räntan från avkastningen och dividerar summan med standardavvikelsen (portföljens volatilitet, dvs rörlighet). Vanligtvis används 3 månaders statsskuldsväxlar (https://www.di.se/rantor/ssv-3m) för att bedöma hur hög den riskfria räntan är. Värdet på standardavvikelsen får du fram genom att undersöka hur mycket dina investeringars kurser har svängt under samma tidsperiod. På till exempel morningstar.se anges standardavvikelsen för fonder under kolumnen ”Risk”.

Är det bra att använda Sharpekvot?

Sharpekvot är ett bra mått att använda om du vill t.ex. vill veta hur mycket risk du tagit i relation till din avkastning. Vi brukar inte tycka om att jämföra oss med andra då alla har olika strategier och att spara inte är någon tävling. 

Här kan dock Sharpekvot vara ett av de bättre måtten om du t.ex. vill se vem av dig och en polare ”lyckats bäst” med sina investeringar. I och med att du även tar in riskfaktorn blir det mer rättvist att jämföra sig mot andra än att endast titta på din och din kompis avkastning.

Sharpekvot kan även vara ett bra mått om du ska mäta hur bra en fond är. Detta är ett bra mått då den tar in fondens avgift, fondens avkastning och fondens risk. 

Vad är en bra Sharpekvot?

Desto högre din sparkvot är desto bättre är det. Det betyder att du fått högre avkastning i förhållande till risken du tagit. En Sharpekvot som är 0 eller lägre är alltså inte jättebra. 

Om du spara på lång sikt (vilket du borde göra) är en Sharpekvot över 0,5 bra. En sharpekvot på 1 eller högre är riktigt bra!

Var kan jag se min Sharpekvot?

Du kan enkelt se din Sharpekvot på din totala portfölj på Avanza. Denna hittar du under ”Min ekonomi”. Här går du till fliken ”Innehav” och skrollar längst ned. För fonder kan du se Sharpekvoten under ”avancerat”.

Sharpekvot - Avanza

Hur hög Sharpekvot har vi?

Viktor:

Som ni kan se på bilden ovan har jag en Sharpekvot på 2,81 (avser perioden 27/09/20-27/09/21). Som nämnt tidigare är allt över 1 riktigt bra! Jag är väldigt nöjd med min Sharpekvot i nuläget. Jag är nöjd med allting över 1 i Sharpekvot. Ungefär 50% av min portfölj består av fonder vilket kan bidra till lägre risk och därmed också en högre Sharpekvot.

Oliver:

Jag är nöjd med min Sharpekvot so far. Viktor har högre än mig vilket är bra jobbat av honom. Jag har inte lagt någon vidare fokus vid Sharpekvoten för min portfölj även om jag gillar nyckeltalet. 70-80% av mina pengar är investerade via fondroboten Lysa men där har jag inte lyckats finna Sharpekvot.

Olivers Sharpekvot på Avanza
Viktor Ritsvall

Viktor Ritsvall

Detta inlägg är gjort av Viktor Ritsvall som är en av grundarna bakom Finansgrabbarna. Hans styrka är ögat för design och är han som byggt hemsidan.

DELA?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tjänster vi använder*
Kategorier