logotyp vit - finansgrabbarna

Personalens värde vid aktievärdering

Sammanfattning

Ofta sägs det att personalen är ett företags viktigaste tillgång, och nog kan det ligga något i det. Ett företags personalkostnader är ofta av betydande storlek sett till de totalakostnaderna. Men personalen är inte bara ett nödvändigt ont och en kostnad i termer av löner, skatter och sociala avgifter, de kan också vara företagets främsta tillgång. I synnerhet då det är de som i slutet av dagen bygger företaget. I skiftet bort från den tunga industrin till allt mer kunskapsintensiva företag får personalen en allt mer avgörande roll för ett företags prestationer. När företag i allmänhet blir mindre produktorienterade och mer marknadsorienterade kan de inte längre förlita sig på billigast pris eller hårda tekniska faktorer. Sådana faktorer har den globala konkurrensen mellan företag allt mer suddat ut skillnaderna mellan. Istället är det ett företags unika relation till sina kunder som blir en av de viktigaste faktorerna för framgång, en faktor som endast kan skapas mellan ett företags yttre representanter och dess kunder.

Service profit chain

En modell som utvecklar dettakallas för service profit chain. Den innebär att de anställdas välbefinnande ligger till grund för att kunna tillfredsställa kunder, när de lyckas med det skapas lojalitet från kunderna som i sin tur leder till ekonomisk lönsamhet. Enligt modellen finns det alltså ett direkt samband mellan personalens prestationer mot kund och företagets chanser till lönsamhet, vilket kanske inte är så konstigt om man tänker. Förr i världen kunde det exempelvis räcka med att importera billiga t-shirts från Asien och sedan sätta ett lågt pris i Sverige för att göra succé på klädmarknaden. Idag när utbudet på t-shirtar är långt större mellan aktörer, och den tuffa konkurrensen pressat ned priserna till liknande pris oavsett försäljare, måste företagen sälja ett mervärde. Och i Service profit chain är det kortfattat bemötandet och relationen mellan företagets anställda och dess kunder som skapar detta extra värde.

Personalens värde vid aktievärdering

Antalet anställda

Ett annat sätt vi kan förstå personalen som tillgång när vi värderar aktier är antalet anställda. Antalet anställda går att utläsa som en tillväxtfaktor vid aktievärdering likt ökad försäljning. Om ett företag ett år kraftigt har ökat antalet anställda kan det vara en indikator på att verksamheten expanderar. Vilket ofta, men inte alltid är ett tecken på ökat värdeskapande. Men för att lägga till en brasklapp så beror detta på verksamhetens natur, om en industri har minskat antalet anställda till följd av en billigare automatisering är detta självklart också något positivt för företaget.

Företagskulturen

Ett tredje sätt att värdera ett företag gentemot en konkurrent är att försöka förstå sig på företagskulturen. En stark företagskultur kan i positiva fall vara något som effektiviserar ett företag och gör att de nästan går på “autopilot”. Det innebär då att de anställda befinner sig och verkar i en kultur som gör att de åstadkommer bra saker. I en stark företagskultur blir den enskilda chefen inte lika betydelsefull då det finns en gemensam grund av värderingar, attityder och beteenden i botten. Även denna faktor, likt mitt första exempel är svår att utläsa i kvantitativa termer. Det handlar snarare om att försöka skapa sig en egen uppfattning. Exempelvis kan sociala medier vara ett sätt att försöka uppfatta företagskulturen internt. Där kan man rätt snabbt bilda sig en uppfattning om hur företaget åtminstone vill att den interna kulturen ska uppfattas. Sammanfattningsvis är personal något som man kan använda sig av för att försöka förstå ett företag bättre, åtminstone ett företags mjuka värden. Men det är samtidigt något som ofta inte är särskilt konkret, och kanske därför lämpar sig bäst när man bara försöker få en uppfattning om ett företag.

Personalens värde vid aktievärdering
Hugo Burén

Hugo Burén

DELA?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tjänster vi använder*
Kategorier